Welcome to Socratesscola.pl

Europejski Instytut ”SOCRATES SCOLA”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zapraszamy do współorganizacji szkoleń zamkniętych na terenie całego kraju

Prowadzimy działalność szkoleniową w zakresie wszelkich form pozaszkolnego kształcenia i doskonalenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych i doradztwa dla:

- jednostek sektora finansów publicznych;
- samorządu terytorialnego;
- placówek oświatowych;
- przedsiębiorców.
Europejski Instytut ”SOCRATES SCOLA” jest organizatorem konferencji i szkoleń otwartych na terenie całego kraju. Nasze zajęcia są świadczone na najwyższym poziomie. Przygotowujemy je bardzo starannie zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, organizujemy również szkolenia zamknięte. Ich wartość w dużej mierze jest oparta na dostosowaniu zawartości merytorycznej i sposobu realizacji do indywidualnych potrzeb Klienta.

AKTUALNOŚCI

[Rozmiar: 4741 bajtów]

Europejski Instytut "SOCRATES SCOLA" Sp. z o.o. ul. Chmielna 100 lok. 11
00-801 WARSZAWA

telefony:

22 622 33 27
601 441 183

fax:

22 622 33 27

e-mail:

biuro@socratesscola.pl

Konto bankowe:

Bank Handlowy S.A. w Warszawie 72 1030 0019 0109 8530 0005 6833

Europejski Instytut "SOCRATES SCOLA" Spółka z o.o. jest wpisana do:
- Rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod Numerem ewidencyjnym 2.14/00357/2005.


- Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod Numerem 943 K

.
  • Pobierz formularz